Våre kunder sier:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Bi-produkter & Service

Modern By-Products (MBP) har spesialisert seg på innsamling av bi-produkter innenfor følgende industrier:

  • Oleokjemisk
  • Biodiesel
  • Omega-3
  • Vegetabilske og animalske olje-raffinerier
  • Næringsmiddelindustrien

Vårt hovedfokus er bi-produkter som inneholder olje og fett. Vår ambisjon er å samle inn alle bi-produkter innefor ulike næringer i industrien. I tillegg til å håndtere flytende produkter, har MBP også rutiner på å samle inn produkter i fast form eller pulver-form i containere, big bags og annen emballasje.

BP har alltid en etterspørsel etter bi-produkter fra de ovennevnte industrier for igjen å etterkomme MBPs kunders krav og ønsker. MBP har i samarbeid med leverandører og kunder utviklet forskjellige løsninger med ulik industrier. Avtalene kan se slik ut:

”Langsiktige bi-produkt-”-avtaler. Ideelt når produsenter eller leverandører av bi-produkter velger å fokusere på sin kjernevirksomhet. MBP hjelper her med å nyttig-gjøre og videreforedle strømmen av bi-produkter. Vi kaller dette MBP Outsourcing. Dette innebærer henting av bi-produktet hos leverandør, tank management, logistikk, administrasjon, markedsføring og salg hvor MBP kompenseres på basis av den resulterte verdi.

”Vi tar hånd om alle bi-produkter”-avtaler. For produsenter og leverandører hvor bi-produktene er integrert som en del av forretningen, og hvor produksjonen er stabil, kan MBP tilby å kjøpe opp bi-produktene basert på kvartals- eller halvsårspriser. MBP samarbeider med leverandører med å gi produktene en merverdi innenfor verdikjeden. Avtalene er fleksible i volum og kvalitet og MBP kan garantere at bi-produktene hentes ”som de er”.

”Ad-hoc-avtaler”: Muligheter for salg av hele volumet av bi-produkter eller kun deler av volumet, her har leverandør stor fleksibilitet. Normalt er kvalitet, kvantitet og leveringsperiode stipulert.

Figur: verdikjeden i sin helhet, leverandør i beige og MBP i blått

Annen spesialservice for leverandører

MBP tar seg av  destruksjon av produkter som evt blir tilbakekalt, produkter som har gått ut på dato, produkter med eller uten emballasje eller produkter som av en grunn ikke kan anvendes videre i verdikjeden. All destruksjon foregår innenfor MBPs områder og fasiliteter.

Dersom uforutsette problemer eller evt. forsikringskrav skulle hindre forsendelsen eller det tiltenkte produktsområdet, kan MBP hjelpe å finne egnede løsninger eller bruksområder.

For mer informasjon om service og bi-produkter, vennligst ta kontakt med følgende MBP-kontor:

Country/region

Please contact

Phone / Fax

Danmark

DK kontor

Tel +45 45 82 71 66
Fax +45 45 82 71 88

Sverige

SE kontor

Tel +46 11 18 95 00
Fax +46 11 18 34 29

Norge

NO kontor

Tel +47 69 97 12 20
Fax +47 69 97 12 30

United Kingdom / Ireland

UK kontor

Tel +44 1756 791 203
Fax +44 1756 791 288

Tyskland

NL kontor

Tel +31 (0) 18 25 11 16

Nederland / Belgia

NL kontor

Tel +31 (0) 18 25 11 16

Italia / Spania / Hellas

CH kontor

Tel +41 32 720 05 20
Fax +41 32 720 05 21

Frankrike

CH kontor

Tel +41 32 720 05 20
Fax +41 32 720 05 21

Afrika/midtøsten/Asia

CH kontor

Tel +41 32 720 05 20
Fax +41 32 720 05 21

Nord-Amerika

CH kontor

Tel +41 32 720 05 20
Fax +41 32 720 05 21

Sør-Amerika

ARG kontor

Tel +54 911 57 82 54 95

 

Business Contact:

For mer informasjon om MBPs bi-produkter

og service, vennligst ta kontakt med MBP på:

+47 6997 1220

Eller fyll inn informasjon her:

Business Contact