Våre kunder sier:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Gjødsel

MBP leverer mange forskjellige gjødselprodukter så enten du driver jordbruksproduksjon eller et anlegg som produserer bakterier for rensing av avløpsvann, har vi næringsstoffer som kan hjelpe deg. 
 
Våre gjødselprodukter inkluderer nitrogen-, phosphor-, kalium- og svovelprodukter. I tillegg til innholdet av næringsstoffer er noen produkter tilført andre stoffer for å styrke produktets virkning.  
 
Til jordbruksproduksjon vil eksempelvis noen produkter ha et innhold av biologiske oljer for å hindre at næring fordamper og for å redusere lukt eller et produkt kan være tilsatt syre for å redusere pH og dermed også fordamping. Våre produkter blir for tiden brukt til produksjon av mais, raps, hvete, poteter og andre typer avlinger. For anlegg som behandler avløpsvann utvikler vi produkter som er tilpasset til å imøtekomme anleggenes krav, for eksempel å fremskaffe den rette blanding av forskjellige næringsstoffer eller surhetsgrad. 
 
MBP Gjødselsalg
MBP selger gjødselprodukter til landbruksproduksjon i Skandinavia (Sverige, Danmark og Norge) og England, men også til produsenter av tørr og flytende gjødsel i Skandinavia, England og Tyskland. Produktene blir analysert og registrert for bruk til gjødsel eller for å kunne benyttes til jordforbedring. All våre produkter overholder miljømessige krav i de forskjellige markeder. 
  
Noen av våre hovedprodukter:
  • Urearester – (30-33 % nitrogen)
  • Kaliumsulfat – (35-40 % kalium og 15-20 % svovel)
  • Fosforsyre – (28 % fosfor)

 

Business Contact:

For mer informasjon om gjødsel,

vennligst ta kontakt med MBP på:

+ 45 4582 7166

Eller fyll inn informasjon her:

Business Contact