Våre kunder sier:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

MBP International og Bi-Produkt Service- Saker:

MBP Solutions Ltd, UK
Hvem vi er….

MBP startet sin virksomhet i Storbritannia i august 2006 med å håndtere 31 bi-produkter fra tre store produksjonsanlegg, tilhørende et multinasjonalt oleokjemis selskap. MBP Solutions Ltd, har utviklet seg til å bli en av landets ledende forhandlere av nedgradert olje og fett.
Hva vi gjør:
For leverandører, kan vi, gjennom vår industri og produktkunnskap samle og motta side-strøms produkter (bi-produkter) fra nedenstående bransjer, og lovlig tilby produktet til  kompitable sluttbrukere i Storbritania og Europa.

 • Oleokjemisk industri
 • Biodieselindustrien
 • Næringsmiddelindustrien
 • Matolje raffinerier

Ved bruk av vår spesifikke og lovlige kunnskap, sikrer MBP at alle bi-produkter får maksimal verdiskapning for våre leverandører. Vi søker for å finne egnede sluttbrukere for bi-produkter innenfor kraftbransjen, biodieselproduksjon, fôr-produksjon og annen teknisk anvendelse.

Produkter som tilby’s kunde:

 • Fiskeolje ethyl ester
 • Fiskeolje (teknisk kvalitet og fôr-kvalitet)
 • Brukt matolje (UCO)
 • Biodiesel  råvare
 • Flytende biodrivstoff og biobrensel, vegetabilsk
 • Flytende biodrivstoff og biobrensel, mix
 • Dyrefor
 • Glycerine (teknisk – og fôr kvalitet)

Vi er dyktige fordi….
Vi kan tilby komplette prosesserings og logistikkløsninger.

Fremtidsutsikter:
MBP er i en unik posisjon til hjelpe bedrifter å forberede og implementere bruk av flytende biodrivstoff for kraftproduksjon og kombinert varme- og kraftverk (CHP). Vi kan også tilby veiledning og teknisk rådgivning ved sertifisering (Renewable Obligation Certificates (ROC’s)).

 

MBP Italy
Hvem vi er:
MBP Italy ble etablert med base i Milano i 2009, med sikte på å bruke samme forretningsmodell  i sørlige deler av Europa, som har vist seg å være vellykket i den nordlige delen av Europa.. Siden 2010 har MBP administrert 6 bi-produkt-strømmer fra en stor multinasjonal oleokjemisk bedrift.

Hva vi gjør:
MBP kan levere en full service-avtale når det gjelder innsamling, markedsføring og distribusjon av side-strøms produkter (bi-produkter) fra nedenstående bransjer, og lovlig tilby produkter til kompitable sluttbrukere over hele Europa.

 • Oleokjemisk industri
 • Biodieselindustri
 • Næringsmiddelindustrien
 • Matolje raffinerier

Vårt salgsteam er spesialisert innen følgende industrier:

 • Fornybar kraft industri
 • Biodieselindustrien
 • Biobrensel
 • Dyrefôr
 • Grønn kjemi
 • Tekniske anvendelser

MBP tilbyr følgende produkter:

 • Fiskeolje ethyl ester
 • Brukt matolje (UCO)
 • Flytende biodrivstoff og biobrensel, vegetabilsk
 • Flytende Biodrivstoff og biobrensel, mix
 • Vegetabilske syrebaserte oljer (fra oliven, palme, soya, solsikke, raps, vegetabilsk mix)
 • Glycerin (teknisk – og fôr-kvalitet)
 • Biogass råstoff

 

10 års konstant vekst og kommersiell suksess, har kommet som en følge av
inngående juridiske kunnskaper, spesifikt for hvert marked og hvert land

 • god teknisk kompetanse som skaper maksimal produktutnyttelse
 • tilbyr komplette løsninger innenfor logistikk og prosessering

Fremtidsutsikter:
På kort sikt ønsker MBP å profesjonalisere våre tjenester ytterligere, innen innhenting, distribusjon og markedsføring av side-strømmer fra industrien. MBP er unikt posisjonert til å hjelpe bedrifter i å implementere bruk av flytende fôr, til biodieselproduksjon (spesielt i Spania, Italia og Østerrike), til kraftproduksjon, kombinert varme og kraftverk (hovedsakelig i Italia, men også i Østerrike)biologiske fjernvarmeanlegg (hovedsakelig i Alpe-regionen). Vi ønsker også å bistå med hjelp til sertifisering, registrering  og lokale miljø-godkjenninger.

MBP Sør-Amerika
Langdistanse logistikk og koordinering er en stor utfordring, Men MBP har lykkes i å finne nøkkel-leverandører, og vi opplever konstant volumøkning. Nye bi-produkter har tilkommet og gitt MBP et bredere og mer komplett varespekter.
På den annen side, har sør –amerikansk  industri  funnet ut at MBP er en  pålitelig og seriøs kunde, som med sikkerhet kan tilby konkurransedyktige priser og applikasjoner for bi-produkter,  som tidligere ble solgt til meget lave priser, eller disponert som avfall.
MBP Sør-Amerika har en konstant bi-produkt strøm fra mange av land i regionen.
Vi mottar varer fra blandt annet produsenter av biobrensel, fiskeolje, omega 3, mat, raffinerier og oleokjemisk industri.
Moderne og pålitelige transportløsninger, slike som flexi-tanker og iso-tanker, gir oss muligheten til å arbeide med mindre volumer og kortere responstid. Større volumer blir transportert i bulkskip, med bedre kostnadsrammer.
Uansett hvor man måtte befinne seg i Sør-Amerika, kan MBP tilby raske og pålitelige løsninger til beste opnåelige pris.

 

Business Contact:

For mer informasjon vedr MBP

vennligst ring
+41 32 720 05 20

Eller fyll i kontaktskjema her:
 

Business Contact