Våre kunder sier:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Bi-produkter & Service

MBPs bi-produkt-tjeneste nyttigjør staten. MBPs hovedfokus er å samle inn alle bi-produkter fra næringsmiddelindustrien som inneholder fett og olje og som kan videreforedles til salg. MBP har rutiner på henting i både stykkgods, containere, big bags og bulk.

Produkter

MBP har spesialisert seg på å finne de optimale markedene for bi-produkter.  Gjennom vår tekniske kunnskap til råstoff og kravene til produktene i ulike sektorer, er MBP i stand til å gi våre kunder miljømessig bærekraftighet og kostnadseffektive råvarer og produkter.

 

Business Contact:

For mer informasjon
om MBP, vennligst
ta kontakt på :
+47 6997 1220
Eller fyll informasjon her:

Business Contact