Våre kunder sier:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

OM MBP

Visjon

Hva vi vil oppnå:

“ Vi ønsker å være ledende innen innovativ behandling av biologiske biprodukter”

Strategi

MBP’s strategi beskriver hvordan vi ønsker å oppnå vår visjon:

”Vi ønsker, bakgrunn av vår service og ekspertise, å være førstevalg for de næringer som har, eller ønsker å kjøpe biologiske bi-produkter”

Veien til målet

”Sikre godt samarbeid med våre forretningspartnere i inn og utland”

KollegaerLeverandørerKunder

 • Lære og forbedre oss innenfor alle våre oppgaver
 • Være åpen og ærlig i alle våre forhandlinger
 • Ta ansvar – for beslutninger og iverksetting

Bi-produktkonseptet

MBP tilbyr i dag bi-produkt-tjenester til store deler av industrien. Bi-produktene er i hovedsak innenfor  fett og olje-kategorien, men vi håndterer også tørrvarer og pulver, lenge det dreier seg om biologisk råmateriale. MBP tilbyr ekspertise bi-produkter, og fungerer som en forsyningskjede, for næringer som ønsker å fokusere sine kjerneprodukter.  Les mer  MBP bi-produkter & Service.

MBP har spesialisert seg innenfor det å finne det optimale marked for bi-produkter. Gjennom gode produktkunnskaper, kunnskap om de tekniske kravene til råstoff i ulike sektorer , er MBP i stand til å kunne tilby kunder  miljømessig, bærekraftige og kostnadseffektive produkter. MBP fører produkter innenfor områdene biobrensel, teknisk olje, gjødsel, dyrefor  og råstoff til biogassanlegg.

bakgrunn av dette skapes en vinn-vinn situasjon for alle innvolverte parter. Det blir gevinst for produsenten som får bedre totalpriser for sine bi-produkter, og for kunden som får et alternativt materiale til en lavere pris. Det medfører også en miljømessig gevinst, når et bi-produkt blir resirkulert og utnyttet optimalt. Dette er formelen bak MBP’s suksess.

 

Eierskap

MBP eies  100% av bedriftens ansatte. Dette gjør MBP til en stabil partner for kunder og leverandører. Vår kompetanse holdes innenfor bedriften, og de ansatte får et eieforhold til MBP. Det er MBP’s policy at nøkkelpersoner blir tilbudt å kjøpe aksjer i bedriften.

Management

 • Grunnlegger, Partner, Konsernsjef og Forretningsutvikler: David Magnussen, M.Sc., født 1965. Dansk statsborger, bosatt i Sveits. David grunnla selskapet i 1999 etter 7 år i industrien  innenfor produksjon av fôr fra bi-produkter. Davids lidenskap er å skape kontinuerlig vekst i selskapet, med sikte å generere mer verdi for leverandører og kunder, som benytter seg av MBP’s tjenesterSom forretningsutvikler tilbringer David mye av sin tid med leverandører over hele verden for å forstå deres virksomhet og tilføre verdi til deres bi-produkt strøm.
   
 • COO, Salgsdirektør og partner: Jens Søgaard Jacobsen, M. SC og MBA, født 1965. Dansk statsborger, bosatt i Sveits. Jens startet i MBP i 2002, og har siden sin tiltreden arbeidet innen de fleste områder i MBP, før han endte opp i nåværende stilling, hvor han har hovedfokus organisering av salg rettet mot nøkkelmarkedet. Jens har bakgrunn fra landbruk, bil , IT- industrien og rådgivning innen ledelse. Han benytter sin innsikt fra disse næringene til å forstå behovene til MBP’s kunder og til å generere verdier for både kunder og leverandører.

Styret

Styret som består av 4 personer,Helen Sainsbury, Rolf Lanne, Jens Jacobsen og David Magnussen samles hvert kvartal for å diskutere og avgjøre strategiske, forretningsmessige og langsiktige investeringer.

MBP’s historie

 • MBP ble grunnlagt i Danmark, 1999 av David Magnussen og Fayrefield Foodtech Scandinavia AS, et datterselskap av den britiske meieribedriften Fayrefield Foods. Grunnideen var å benytte bi-produkter fra meieriindustrien  til dyrefôr og andre ikke menneskelige fôr-programmer. De første kundene  var store multinasjonale selskap som Nestlè og Arla Foods.
 • Vendepunktet kom i 2002 når MBP grunnla et søsterselskap i Nederland, med hovedfokus kun olje og fett til biobrensel og tekniske applikasjoner. Allerede første året ble det bygget en ny tank terminal  for konsolidering og rensning i den nederlandske havnen Flushing. Etterspørselen etter flytende biobrensel var stor, og det ble bygget relasjoner til kunder i Skandinavia, Storbritannia, Belgia og Nederland . Den store etterspørselen førte til at bedriften måtte å søke etter nye leverandører og importkilder, som deriblant førte til import av palmeolje fra Asia. MBP solgte ut sitt nederlanske datterselskap i 2004, for å kunne fokusere den opprinnelige forretningsideen, håndtering av bi-produkter, men denne gang med mer fokus flytende olje og fett.
 • I perioden 2004 – 2006 ekspanderte MBP geografisk i Europa. I tillegg til å etablere hovedkontoret i Sveits, ble det oppkjøp av den svenske UCO innsamlings bedriften Sveprol AB i Norrköping. MBP kjøpte opp den nedlagte tankparken, Arizona Chemical Greåker i Norge, samtidig som det ble etablert et salgskontor i Storbritania. Den internasjonale dekningen ga MBP godt innblikk i lokale utfordringer, samt et godt og fruktbart forhold til kunder og leverandører.
 • MBP ble reorganisert i 2008, som en følge av at Erlend Waade slo seg sammen med David Magnussen og Jens Søgaard Jacobsen som partner og aksjeeier. Ved identifisering av viktige sektorer og forretningskonsepter, ble det lagt en ny strategi, som fortsatt er aktiv.
 • I 2008-2011 Har MBP utvidet innen ytterligere geografisk områder, ved å sette opp nye kontorer i Litauen, Argentina, Italia, Canada, Indonesia og Nederland. Dette har gitt MBP muligheten til å gi allerede eksisterende kunder og leverandører en bedre service, og til å etablere direkte kontakt med nye kunder og leverandører. Den skandinaviske lagringskapasiteten har økt til mer en 20000 m3, samtidig som internasjonale prosesser og systemer har blitt reorganisert og profesjonalisert.                                         
 • MBP’s forretningskonsept og unike service er nøkkelen til vår suksess.  En kraftig vekst de siste årene har gitt MBP,   muligheten  til å håndtere et volum på 130.000 tonn årlig, og en omsetning i 2011 på 75 MEUR, med  55 ansatte.

Medlemskap i foreninger
Gjennom medlemsskap i nedenforstående industrielle og profesjonelle foreninger, tilegner MBP seg kunnskap innenfor vårt arbeidsområde.

 

Business Contact:

Dersom du har spørsmål om MBP,

ta vennligst kontakt :

+47 6997 1220

Business Contact