Våre kunder sier:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Kvalitets- og miljøpolitikk:

M- Maksimere verdien av produktet gjennom kontinuerlig utvikling;
B- Bygge bærekraftige forhold til leverandørene og samarbeide godt for å ivareta kundenes forventninger;
P- Forhindre forurensning, redusere avfall og minimere ressursforbruket.

Q- Kvalitets- og miljømål skal overvåkes og vurderes jevnlig, med fokus på kontinuerlige forbedringer;
E- Opplæring av våre ansatte gjennom spesifikk jobbrelatert trening og QEMS-aspekter;
M- Håndtere biprodukter i henhold til gjeldende standarder, lover og forskrifter.
S-Spesifikke krav ; Levere våre produkter og tjenester etter spesifikasjoner, i tide og i henhold til våre forretnings- og serviceavtaler med tredjeparter.

 

 

 

ISO-sertifisering for kvalitet og miljømanagementsystem

 

Business Contact:

For more information regarding MBP
please call MBP at
+ 41 32 720 05 20
or fill in form here:

Business Contact