Våre kunder sier:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Biogass råstoff

MBP leverer en rekke forskjellige substrater til biogass-anlegg. Substratene kommer opprinnelig fra næringsmiddel-, fôr- eller oleokjemiske produksjon hvor de oppstår som uunngåelige biprodukter. MBP forsikrer at produktene er analysert og godkjent for bruk i biogassanlegg. Vi kalkulerer produktenes gass-potensiale og fører tilsyn med at de overholder juridiske krav og produktspesifikasjoner. Dette arbeidet starter før markedsføringen av substratet og fortsetter gjennom produktets livssyklus, dvs. så lenge det befinner seg i MBPs produktportefølje.

Biogass-prosessen

I tillegg til metanproduksjonen oppstår det i prosessen en verdifull rest som kan benyttes som gjødsel eller jordforbedringsmateriale.

Kundeservice

Selv om MBPs biogassubstrater i sin helhet har samme effekt og gir det samme gassresultat i forskjellige anlegg, er vi klar over at hvert biogassanlegg er unikt.
Tett samarbeid mellom MBP og biogassprodusentene er vesentlig for å sikre utnyttelsen av substratet og optimalisering av produktiviteten. Kunder vurderer produktene i forhold til:   

gasspotensiale (energipotensiale), hvordan produktet passer inn i en blanding av øvrige substrater, samsvar med miljølovgivning, håndteringskostnader i anlegget, logistikk og lagring. 

Gjennom en årrekke har vi opparbeidet erfaring fra et vidt spekter av biogassanlegg hvor det benyttes forskjellige typer av substrater og som nå vet hvordan disse substratene bør mates inn i prosesstanken eller kombineres med annet materiale for å styrke gassproduksjonen.

MBP Biogassalg i Europa

MBP selger biogassubstrater til anlegg i Danmark, Sverige og Norge, men også i økende grad i England, Nederland, Tyskland og Italia. Disse biogassanleggene kan være små gårdsanlegg eller store kommunale anlegg. Anleggene benytter biogassen (blanding av metan og karbondioksid) til å produsere elektrisitet og varme eller de kan prosessere biogassen til ren metan for å kunne benytte den som drivstoff for kjøretøyer. MBP har lang erfaring med forskjellige substrater og biogassanlegg. Denne erfaring er viktig for å kunne ta hånd om våre kunders behov.

Biogassubstrater

Forskjellige biogassanlegg har ulike behov. MBP vet at hva som er den rette løsning for et anlegg ikke nødvendigvis er det rette for et annet. Vi er også klar over at over tid, kan et biogassanlegg ha behov for forskjellige typer av substrater i forhold til sesong, stabilitet i anlegget eller andre operative vurderinger.
Vi har et utvalg av substrater varierende fra rimelige til mer kostbare produkter med stort gasspotensiale. I tillegg til forskjellige substrater tilbyr vi fleksible leveringsløsninger. Eksempel på substrater er

  • Fettslam
  • Såpemiks
  • Fettrester
  • Glyserin

 

Business Contact:

For mer informasjon om råstoff til biogass,

vennligst ta kontakt med MBP på:

+45 4582 7166

Eller fyll inn informasjon her:

Business Contact