Våra kunder säger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Gödningsmedel

MBP har ett stort utbud av gödningsmedel. Oavsett om det gäller lantbrukare som odlar grödor eller reningsverk som odlar bakterier för rening av dagvatten, har vi näringsämnen som kan hjälpa dig.
Vårt utbud av gödningsmedel inkluderar kväve, fosfor samt kalium- och svavelprodukter. Förutom näringsinnehållet är vissa produkter kompletterade med andra attribut för att förhöja prestandan.
Som ett exempel på användning inom lantbruk innehåller vissa produkter biologisk olja för att reducera avdunstningen av näringsämnen och för att reducera lukten. En produkt kan också vara sur för att sänka pH-värdet och därmed reducera avdunstningen. Våra produkter används för närvarande till majs, raps, vete, potatis och andra grödor. För reningsverk utvecklar vi produkter som är skräddarsydda för att leva upp till verkets krav, t ex för att få en korrekt blandning av olika sura näringsämnen.

MBPs försäljning av gödningsmedel
MBP säljer gödningsmedel till landbrukare i Skandinavien och England, men också till producenter av fasta och flytande gödningsmedel i Skandinavien, England och Tyskland. Producenterna analyseras och registreras för användning av gödningsmedel eller för användning av jordförbättringsmedel. Alla våra produkter lever upp till miljölagstiftningen inom de olika produktmarknaderna.

Några av våra huvudsakliga produkter:

  • Urea-rester - (30-33% Kväve)
  • Kaliumsulfat - (35-40% Kalium and 15-20% Sulfat)
  • Fosforsyra - (28 % Fosfor)

 

Business Contact:

För mer information om gödningsmedel ring:
+ 45 45 82 71 66
eller fyll i formuläret:
 

Business Contact