Våra kunder säger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Kvalitets och miljö policy:

M-Maximera volymen av produkten genom konstant utveckling;
B-Skapa hållbara och samarbetsvilliga leverantörsrelationer för att leva upp till kunders förväntningar
P- Förhindra förorening, minska avfall och minimera resursförbrukningen.

Q- Kvalitets- och miljöobjekten och målen övervakas och granskas regelbundet med ett engagemang för de ständiga förbättringarna;
E-Utbilda våra anställda genom träning i specifika arbetsrelaterade och QEMS aspekter;
M-Biprodukter hanteras med total överensstämmelse med alla tillämpliga standarder, lagar och regler.
S- Särskilda krav - Att leverera våra produkter och tjänster på spec och i tid enligt våra affärs- och serviceavtal med tredje part.

 

 

ISO-certifiering för kvalitet och miljömanagementsystem

 

Business Contact:

For more information regarding MBP
please call MBP at
+ 41 32 720 05 20
or fill in form here:

Business Contact