Våra kunder säger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

MBP internationella tjänster & biprodukttjänster:

MBP Solutions Ltd, Storbritannien

MBP startade sin verksamhet i Storbrittanien i augusti 2006 och tog sig an hanteringen av 31 biprodukter från 3 produktionsställen hos ett stort multinationellt oleokemiskt företag. MBP Solutions Ltd UK har växt och blivit en av landets huvudsakliga handelsföretag för oljor och fetter.

För leverantörer kan vi, genom industri- och produktkunskap, placera sidoströmmar och avfall från följande industrier hos lagliga, passande slutanvändare i UK och Europa.

 • Oleo-kemisk industri
 • Biodiesel-industri
 • Livsmedelsfabriker
 • Raffinaderier för ätbara oljor. 

Genom att använda oss av vår specifika kunskap om lagar och regler säkerställer MBP att alla biprodukter förses med maximalt adderat värde, vilket återmatas direkt till leverantören. Vi hittar legalt anpassade slutanvändare för energiframställning, biodiesel-tillverkning, djurfoder och tekniska slutanvändare.

För kunden inkluderar offererade produkter:

 • Fiskoljeetylester
 • Fiskolja (tenkisk kvalitet och foderkvalitet)
 • Used cooking oil
 • Råmaterial till biodieselFlytande biobränsle – vegetabiliskt
 • Flytande biobränsle – mixat
 • Djurfoder
 • Vegetabiliska fettsyror
 • Glycerin 

En avgörande faktor för vår framgång har varit att vi kan erbjuda kompletta lösningar för logistik och hantering.
  
MBP har en unik möjlighet att hjälpa företag att upptäcka och börja använda flytande biobränslen för kraftproduktion, kombinerad uppvärmning och kraftverk (CHP) och erbjuder hjälp och teknisk rådgivning för att klara kraven att kvalificera sig till Renewable Obligation Certificates (ROC’s).
MBP kan också erbjuda unika skräddarsydda lösningar, där företag som genererar oljor och fetter som biprodukter till sin egen produktion kan erhålla en miljövänlig bränslekokare i utbyte och därmed reducera sitt koldioxidutläpp.

MBP Italien

MBP Italien startades under senare delen av 2009. I och med detta startade MBP Group sina aktiviteter i södra Europa med målet att införa samma affärsmodell som redan var implementerad med framgång i Nordeuropa. MBP Italiens kontor ligger i Milano.
Sedan 2010 hanterar MBP 6 biproduktströmmar från ett stort multinationellt oleo-kemiskt företags tillverkning.

MBP har en stabil meritlista som leverantör baserat på ett fullserviceavtal för uppsamling, marknadsföring och distribution av alla sidoströmmar från följande industrier till slutanvändare över hela Europa:

 • Oleo-kemisk industri
 • Biodiesel-industri
 • Livsmedels-industri
 • Raffinaderier för vegetabilisk olja

Vårt säljteam med sin expertis är specialiserat på att hantera försäljning och administration inom följande industrier:

 • Industri för förnyelsebar bränslegenerering
 • Biodiesel-tillverkning
 • Djurfoder
 • Miljövänlig kemisk industri
 • Teniska slutanvändare
 • Våra 10 år under konstant tillväxt och framgång inom branschen sedan uppstart av företaget, har grundlagts genom: vår juridiska kunskap som är specifik för varje marknad och land
 • vår personals tekniska kunskap vilken möjliggör för oss att identifiera varje enskild produkts optimala användningsområde
 • vår professionella organisation med ett komplett erbjudande kring lösningar för logistik och hantering.
 • På kort sikt arbetar MBP för att tillhandahålla professionella tjänster kring uppsamling, marknadsföring och distribution av produktströmmar för ett antal företag.

MBP har en unik position att hjälpa företag att utforska och implementera användningen av flytande energikällor. Vi erbjuder också hjälp och teknisk rådgivning för att uppmuntra till initiativ kring gröna och vita certifikat, skatteregistrering och lokalt miljömässigt godkännande.

MBP Sydamerika
 
I och med utmaningen i att hantera logistik och koordinering på långt fysiskt avstånd har vi lyckats hitta många viktiga leverantörer och volymerna växer konstant. Några nya biprodukter och användningsområden har hittats, vilket gör MBPs spektrum av erbjudnaden bredare och mer komplett. Latinamerikanska företag har insett att MBP Group är en seriös, pålitlig kund som verkligen kan erbjuda konkurrenskraftiga priser och användningsområden för biprodukter, som man förut var tvungen att sälja till mycket låga priser eller göra sig av med som avfall.

MBP Latinamerika har ett konstant flöde av biprodukter från många av länderna i regionen. Våra leverantörer inkluderar bl a producenter av biobränsle, oleo-kemisk industri, livsmedelskomponenter, fiskolja och omega-3 och raffinaderier.
 Moderna och pålitliga transportlösningar som flexitankar och iso-tankar ger oss flexibiliteten att arbeta med små volymer och att ha korta svarstider.
Stora volymer transporteras med hjälp av bulk-skeppslaster, Dessa drar fördel av stora mängder.
Det spelar ingen roll var du befinner dig i Latinamerika. MBP kan erbjuda snabba och pålitliga lösningar för dina biprodukter till bästa möjliga pris.

 

Business Contact:

För mer information kring MBP
ring MBP på
+ 41 32 720 05 20
eller fyll i formuläret här:
 

Business Contact