Våra kunder säger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

 

Sveprol Bio Production AB

 
Sveprol är en del av Modern By-products
Group som varje år hanterar mer än 150.000 ton biologiska biprodukter för miljövänlig och nyskapande användning
.
 
Tillsammans med våra affärspartners, täcker området för vår UCO-uppsamling idag Sverige, Finland, Norge och Danmark. Vi utvecklas och växer ständigt. Vi har investerat i att öka vår kapacitet att hantera och producera ännu större volymer av UCO sedan 2005 och idag hanterar vi produkter av olika kvalitet – också från andra länder än Sverige.
 
UCO är en betydelsefull tillgång – om du har använt fett eller frityrolja som behöver hämtas – ring oss! Tillsammans kan vi reducera spillet av råmaterial!
 
 
Sveprols affärsverksamhet
 
Uppsamling av UCO
Vi hämtar över hela Sverige och alla kunder förses med passande fat och containrar för den använda frityroljan eller fettet. Vi kan erbjuda olika storlekar på fat. De vanligaste storlekarna är 200, 400 eller 1000 liters fat. När fatet är fullt är det bara att ringa ett samtal och upphämtning kan då normalt göras inom 3-5 arbetsdagar.
 
Vår personal tar hand om allt i samband med hämtningen och ersätter de fulla faten med tomma, rena fat. På så sätt utsätts aldrig våra kunder för några risker i samband med utbyte av fulla fat och containrar.
 
UCO-produktion
Det använda fettet och oljan som vi hämtar tas till vår fabrik i Norrköping där det återvinns till biodiesel och tekniska oljor.
 
Biodiesel
Biodiesel framställs ofta av vegetabiliske oljor. MBP Biodiesel «non standard» är framställd av UCO. Vi kan garantera god kvalitet och säkerhet vid användning av vår biodiesel, då vi själva använder den på några av våra egna lastbilar vid insamling av UCO. En annan positiv aspekt vid utvinning av biodiesel från UCO är att en inte innehåller vegetabiliske oljor, och konkurrerar därför inte med oljekonsumtionen till mat- eller foderproduktion.
 
Teknisk Industri
UCO är ett substitut till vegetabiliske oljor. Genom att använda UCO till produktion av tekniska oljor uppnår vi samma positiva miljömässiga effekt som vid produktion av biodiesel.
 
Tvålproduktion: UCO används till tillverkning av schampo, tvål och industriell tvål. Produktionsprocessen är relativt enkel, men den är effektiv både med hänsyn till energiförbrukning och miljöaspekter.
 

ISCC certifiering Sveprol Bio Production AB är ISCC certifierade enligt både det frivilliga systemet för EU och för DE. ISCC är ett oberoende och globalt tillämpligt certifieringssystem för hållbarhet och utsläpp av växthusgaser, och kan användas för att demonstrera överensstämmelse med hållbarhetskrav från myndigheter, företagskunder och slutkonsumenter. För att läsa mer om ISCC, vänligen besök den officiella hemsidan för ISCC Systems.

 

Kontakt Support

Klicka på "Kontakt support" nedan för att beställa tömning av dina fulla fat.

 

Support Kontakt