Vores kunder siger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

MBP bioolier

MBP bioolier og flydende biobrændsler er CO2-neutrale og konkurrencedygtige alternativer til mineraloliebaserede produkter som tung fyringsolie, let fyringsolie og diesel.

MBP bioolier er miljømæssigt bæredygtige alternativer på en række anvendelsesområder.

 • EU og en række lande i den øvrige del af verden har forpligtet sig til at reducere den globale opvarmning og udledningen af drivhusgasser ved at reducere afhængigheden af fossile brændsler.
 • EU har fastsat nationale mål for fornybar energi i år 2020 og landene er i gang med at indføre politikker, der skal føre til opnåelse af målene. Biobrændsler og bioolier er vigtige elementer for at nå målene, da de for det meste kan bruges i eksisterende anlæg og udstyr.
 • EU har taget højde for den tiltagende bekymring over de negative virkninger af produktionen af biobrændsel (som f.eks. beslaglæggelse af landbrugsjord og utilstrækkelig CO2-besparelse) gennem vedtagelsen af et direktiv om vedvarende energikilder i 2009. MBP arbejder efter dette direktiv og de nationale implementeringer, når vi leverer bioolier til vore kunder.
 • MBP har udarbejdet en bæredygtighedspolitik, som tager højde for enhver bekymring om, hvorvidt brugen af MBPs bioolier er bæredygtig. MBP forpligter sig til kun at levere bioolier som er produceret på baggrund af affald eller biprodukter og IKKE fra nye olier.
 • MBPs bioolier anvendes på forskellige måder: fra 100% ren biodiesel til transport, som særlig bioolieblanding der imødekommer brugernes krav om en bioolie af høj værdi, over bioolier til brug på fjernvarmeværker, til elektricitetsproduktion og til procesvarme.

Udfordringer ved køb af bioolie

I dagens biooliemarked er det vigtigt at vælge en erfaren og professionel leverandør. Dette er et område, hvor MBP udmærker sig. MBP har været aktive på leverance af bioolie siden starten i 1999 og etablerede sit første bioolielager og fabrik i 2002. I dag yder MBP sine kunder en enestående service og produktkvalitet og er med til at professionalisere branchen. Se mere på disse sider om, hvordan vi håndterer udfordringerne i biooliemarkedet.

 • Bioolie er vanskeligt at købe ind på lange kontrakter: Mange biooliekunder vil gerne indgå langsigtede kontrakter for at få leveringssikkerhed, men det internationale marked for bioolier og bioolieingredienser er et marked, hvor det kun et muligt at købe ind på kvartalsbasis. Dette betyder, at de fleste bioolie leverandører ikke er i stand til at sikre sig langsigtede indkøbsaftaler. Før eller siden bliver biooliesælgerens indkøbsproblem til kundens problem.
 • Bioolie er vanskeligt at få i en jævn kvalitet og mængde: De fleste biooliekunder har oplevet problmer med svingende kvalitet og leverandørers manglende evne til at levere i sæsonen. Disse problemer skyldes ofte en uheldig kombination af utilstrækkelig kvalitetskontrol, mangel på langsigtede indkøbsaftaler og leverandørernes ustabilitet.
 • Bioolieindustrien er stadig en ung industri – og der er således en del vokseværk: der er mange nye og små aktører, der mangler kvalitetsstandarder, ligesom kunderne mangler erfaring med brug og indkøb af produkterne. Resultatet kan let blive en uheldig oplevelse for kunden. Selv i dag er der en meget reel risiko for en dårlig oplevelse, hvis man ikke tænker sig om.

MBPs biooliekoncept

 • MBP sætter en ny standard inden for bioolie. Det er vores overbevisning at biooliekunder har en ret til at forvente at få produkter til den aftale kvalitet, at produkterne bliver leveret til tiden, og at kontrakter bliver overholdt. I MBP ved vi at dette ikke er noget der er en selvfølgelighed i branchen, selv om det burde være det. I MBP arbejder vi hver dag på at hæve standarden og vi opfordrer vore kunder til at hjælpe os med at professionalisere biooliebranchen.
 • MBPs indkøb. MBP har unikke langsigtede aftaler med et stigende antal af leverandører af råvarer til vore standardiserede bioolieprodukter. Dette betyder, at MBP har unikke muligheder for at tilbyde langsigtede kontrakter. Når du køber bioolie hos MBP kan du være sikker på, at MBP vil overholde kontrakten, da du ikke blot handler med en mellemhandler. Med vore 9 landekontorer dækker MBP bredt på indkøbssiden. For vore kunder betyder dette leveringssikkerhed og konkurrencedygtige produkter.
 • MBPs kvalitetskoncept. MBP har fokus på at levere kvalitetsprodukter – ikke blot for de fleste leverancer – men for alle leverancer. Et stringent kvalitetskontrolprogram sikrer, at alle leverancer har gennemgået en kontrol for de relevante parametre før leverance til kunden. Dette er din garanti for en problemfri anvendelse!
 • MBP logistik og supply chain. I MBP ved vi at vore kunder kræver leveringer til tiden, så de ikke får nedetid på grund af manglende bioolie. Det kan lyde banalt, men det er desværre ikke en selvfølgelighed i vores unge branche. Hos MBP kommer leverancer til tiden ikke ved en tilfældighed. Vi har dagligt ni medarbejdere beskæftigede med logistikstyring og kundeservice for at sikre at vore produkter leveres til tiden og ifølge aftale. Leverancer til tiden kræver tilstrækkelig lagerkapacitet. I MBP analyserer vore konsulenter den samlede leverancekæde og vores samlede skandinaviske olielager på mere end 20.000 m3 sikrer at vi gang på gang kan levere til tiden.
 • MBPs fabrikker. På MBPs biooliefabrikker i Danmark, Norge og Sverige producerer vi bioolieblandinger som lever op til vores kunders behov. Kunderne stiller stadig større krav til bioolierne i takt med myndighedernes stigende miljøkrav til tungmetaller, aske, svovl, kvælstof og lignende. Med moderne teknologi og i kombination med høj teknisk kompetence sikrer vi i MBP, at biprodukter fra forskellige leverandører forvandles til homogene bioolier, som matcher vore kunders krav. MBPs produktionsteknologi sætter os i stand til at levere bioolier med ekstra lavt indhold af aske og nitrogen, produkter som vore kunder i stigende grad efterspørger.

MBP bioolier

MBP har en række bioolier med forskellige egenskaber. Det er vigtigt for os at forstå kundens særlige behov og de begrænsninger, som kundens udstyr giver. På baggrund af kundens behov og MBPs omfattende erfaring med anvendelsen af bioolier på forskellige anlæg anbefaler vi et passende produkt ligesom vi opsætter en leveringsplan. For at sikre det bedste resultat hos kunden, kan MBP tilbyde prøveleverancer og anbefale kompetente eksterne tekniske konsulenter.

MBP kan tilbyde følgende standardiserede produkter:

 • MBP biodiesel. Kan anvendes i diesel motorer. Når behovet er et 100% biologisk alternative kan MBP tilbyde biodiesel produceret med bioethanol. Produktet kan anvendes i lastbiler såvel som i stationære motorer i forbindelse med kraftvarmeproduktion.
 • MBP Light Fuel. Anvendes typisk som en erstatning for let fyringsolie i situationer, hvor tanken ikke er isoleret eller når der er særligt høje krav til lav viskositet. MBP Light Fuel kan leveres med et askeindhold helt ned til maksimum 0,01%. Kan leveres i vegetabilsk eller blandet oprindelse.
 • MBP Biofuel 18. Anvendes ofte som en erstatning for tung fyringsolie. MBP Biofuel 18 kan leveres med aske indhold helt ned til maksimum 0,01%. Kan leveres som vegetabilsk eller blandet biologisk oprindelse.
 • MBP Biofuel 50. Anvendes ofte som en erstatning for tung fyringsolie i de tilfælde, hvor brugeren har udstyr til at håndtere olie med et højt smeltepunkt, højt indhold af aske etc.
 • MBP Biofuel TOP 100. Er en bioolie som er fremstillet til at imødekomme brugernes behov for en tall olie baseret bioolie. Bemærk at tall olie er fuldt beskattet i Danmark og derfor ikke er en økonomisk attrativt bioolie.

Når du køber bioolier fra MBP får du samtidig glæde af mere end ti års erfaring, teknisk ekspertise og know-how inden for bioolier. Du kan samtidig være tryg ved at den mængde og kvalitet som er blevet aftalt og som er vigtig for dig som kunde også er den vare som du får leveret. MBPs globale indkøbsorganisation giver dig altid adgang til konkurrencedygtige biolier.

Salg af biodiesel

MBP Biodiesel som motorbrændstof . Vores biodiesel er produceret ved en transesterificering af vegetabilske eller animalske olier og kan anvendes i ren form eller i blanding med traditionel diesel i diesel motorer. Biodiesel er bionedbrydeligt og ugiftigt. Biodiesel kan anvendes i de fleste moderne diesel lastbiler, forudsat at den lever op til gældende standard. Nogle lastbilproducenter tillader ikke anvendelsen af biodiesel i køretøjer med partikelfiltre. Biodiesel er ligeså effektiv som fossil diesel, men indeholder ca. 6% mindre energi. Et smøremiddel er nødvendigt for at forlænge motorens levetid.

Vi har i MBP gennem mange år hjulpet transportvirksomheder med at konvertere fra diesel til vores MBP Biodiesel, hvilket har ført til mange års succesfuldt samarbejde. Vore egne lastbiler kører naturligvis på 100% biodiesel året rundt.

Vores biodiesel til brug i motorer hedder MBP Biodiesel NS. Af skattemæssige årsager tilbyder vi p.t. ikke dette produkt i Danmark.

MBP Biodiesel som fyringsolie. Vores biodiesel til opvarmning er vores mest forædlede fyringsolie. Det er et højkvalitetsprodukt, der enkelt kan erstatte en let fyringsolie eller gasolie, og som er en mere miljøvenlig bioolie.

Fyringsoliens egenskaber påvirkes af valget af olieråvarer, især under kolde forhold. Man kan blande biodiesel med fossil diesel eller fyringsolier i ethvert forhold. Specielt om vinteren kan det anbefales at tilsætte fossil diesel til biodieselen eller at tilsætte et tilsætningsstof der kan sænke CFPP (krystaliseringstemperaturen).

Vores biodiesel til brug som fyringsolie hedder MBP Biodiesel XNS. Kontakt vores danske kontor på telefon +45 45 82 71 66, hvis du er interesseret i biodiesel til brug i motorer eller til opvarmning.

MBP kontaktinformation

For mere information om MBP bioolier kontakt venligst et af vores salgskontorer. I MBP står vi til rådighed for en dialog om dine biofuel behov. I MBP har vi stor erfaring i indkøb, produktion og anvendelse af bioolier. Vi kender til forbrændingsteknologi og sidst men ikke mindst har vi et grundigt indblik i den relevante lovgivning. Vi giver gerne en grundig rådgivning for at sikre den rigtige løsning til dine behov.

 

Business Contact:

For mere information
om biofuel,
ring til MBP på telefon:
+ 45 45 71 82 66
eller send en e-mail her:

 

Business Contact