Vores kunder siger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Biogassubstrater

MBP tilbyder en række forskellige substrater til biogasanlæg. Substraterne stammer fra produktionsvirksomheder inden for fødevarer, dyrefoder og oleokemi, hvor de fremkommer som biprodukter. I MBP sikrer vi at produkterne analyseres og derefter registreres til brug i biogasanlæg. Vi beregner biogaspotentialet og sikrer, at substraterne overholder nationale love og regler. Dette arbejde starter før produkterne markedsføres og det fortsætter i hele produktets levetid, dvs. så længe produktet forhandles af MBP.

Biogasprocessen

Biogas fra MBP

Udover methanproduktionen produceres der også en gæringsrest, der kan anvendes som gødning eller til jordforbedring.

Kundeservice

Selvom MBPs biogassubstrater stort set har den samme virkning og giver det samme gasudbytte på forskellige biogasanlæg, så er det enkelte anlæg unikt. MBP samarbejder tæt med den enkelte biogasproducent for at optimere produktionen fra biogassubstraterne. Vore kunder vurderer produkterne ud fra:

 • gaspotentiale (energiindhold)
 • blandbarhed og synergier
 • overholdelse af miljølovgivning
 • håndteringsomkostninger
 • logistik og opbevaring

I årenes løb har vi fået erfaring med en lang række biogasanlæg og brug af en række forskellige substrater og vi ved nu hvordan disse produkter skal doseres til procestankene eller kombineres med andre substrater for at optimere gasproduktionen.

MBP salg af biogassubstrater i Europa

MBP sælger biogassubstrater til biogasanlæg i Danmark, Sverige og Norge men også i stigende grad i England, Nederlandene, Tyskland og Italien. Disse biogasanlæg kan være små gårdanlæg eller større kommunale eller kooperative anlæg. Anlæggene biogassen (blanding af metan og kuldioxid) til at producere elektricitet og varme eller de kan rense biogassen til ren metan, således at den kan bruges som brændstof i køretøjer. MBP har erfaring med en række forskellige substrater og biogasanlæg. Vores erfaring sikrer at vore kunders behov opfyldes bedst muligt.

Biogassubstrater

Forskellige biogasanlæg har forskellige behov. I MBP ved vi, at de der er den rigtige løsning for det ene biogasanlæg ikke nødvendigvis er den rette løsning for alle anlæg. Vi er også klar over, at et biogasanlæg kan have behov for forskellige typer af biogassubstrater afhængig af sæson, anlæggets stabilitet eller andre operationelle forhold. Vi har en række substrater, der varierer fra lavprissubstrater til dyrere produkter med enestående gaspotentiale. MBP tilbyder udover forskellige substrater også fleksibilitet vedrørende levering. Eksempler på substrater:

 • fedtslam
 • fedtslurry
 • sæbefod
 • fedtrester
 • fedtemulsioner
 • glycerin

 

Business Contact:

For mere information
om biogassubstrater,
ring til MBP på telefon:
+ 45 45 71 82 66
eller send en e-mail her:

Business Contact