Vores kunder siger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Biproduktafhentningsservice

MBP er et akronym for Moderne BiProdukter og navnet vidner om vores fokus på at kunne levere markedets bedste biproduktafhentningsservice. I dag servicerer MBP især følgende industrier:

  • Oleokemi
  • Biodiesel
  • Omega-3
  • Oliemøller
  • Fødevareindustrier

Vores hovedfokus er biprodukter fra biologiske olier og fedter og andre flydende biprodukter.
I ovennævnte industrier er det vores ambition at kunne håndtere alle biprodukter som kommer fra produktionen. I tillæg til de flydende produkter håndterer MBP også dagligt biprodukter i fast form i containere, storsække, sække og andre emballager.

MBP kan altid bruge flere biprodukter, for at kunne imødekomme efterspørgslen fra vore kunder i forskellige sektorer. Vi har i MBP udviklet forskellige servicekoncepter for de ovennævnte industrier:

Vi har udviklet langsigtede biprodukt management kontrakter. MBP tilbyder unik assistance for de producenter, der har defineret biprodukter som en ikke-kerneaktivitet. MBP kan tilbyde langsigtede kontrakter, hvor MBP overtager hele håndteringen af biprodukter. Vi kalder dette Moderne Biprodukt Outsourcing. Dette omfatter lagerstyring, kvalitetsstyring, logistik, relevant registrering hos myndigheder, toldbehandling, salg og markedsføring samt kreditor risikostyring – alt håndteres af MBP, og MBP aflønnes på basis af værdiskabelsen. For industrier der skal rationalisere og som derfor kigger på outsourcingmuligheder, er dette et nyt og innovativt tilbud – som allerede har vist sin værdi hos en række kunder.

"Vi tager os af dine biprodukter" aftaler. Til producenter, hvor håndteringen af biprodukter er en integreret del af forretningen og hvor forretningsmiljøet er stabilt, kan MBP tilbyde købsaftaler på kvaltals- eller årsbasis. Vi samarbejder gerne med vore leverandører med henblik på at tilføre merværdi til produkterne i værdikæden. Kontrakterne kan være fleksible med hensyn til mængde eller kvalitet, således at MBP kan garantere at vi tager biprodukterne som "de er" og som "de kommer".

"Ad hoc" handel. Mange leverandører finder det bekvemt, at kunne sælge en del af sine biprodukter til MBP for at kunne placere delmængder eller for at indlede en forretningsrelation. Dette vil typisk ligne en normal kontrakt hvor mængde, kvalitet og leveringsperiode er fastlagt.

Supply chain

Figuren viser værdikæden for en leverandør (lysebrun farve) og for MBP (blå farve). Bemærk at mellemlagring kun finder sted, når dette skaber merværdi.

I tillæg til de ovennævnte aktiviteter har MBP også følgende tilbud til leverandører:

Destruktion af mærkevarer. I forbindelse med produkttilbagekaldelser, produkter der er udenfor specifikation eller ved datoudløb står producenter med et behov for at finde en partner, der er kompetent til destruktion af mærkevarer. MBP har stor erfaring i afemballering af mærkevarer og i at sikre en sikker og lovlig slutanvendelse for disse produkter. Eksempler på tidligere opgaver omfatter: tømning af beholdere med babymælkepulver, tømning af detailflasker med planteolie, udpakning af margarinepakker og kasser. Al destruktion finder sted på MBP's egne fabrikker. Kontakt MBP hvis du vil vide hvordan MBP kan hjælpe med din destruktion af mærkevarer.

Reklamationssager og forsikringssager. Når der opstår uforudsete problemer med en forsendelse af et produkt kan det betyde, at det ikke er muligt at bruge produktet til det oprindelige formål. Den næstbedste løsning er at finde en køber, som hurtigt kan finde en løsning og en passende slutanvendelse. MBPs kontaktnetværk, omfattende kendskab til forskellige fleksible slutanvendelser, lagerfaciliteter og logistik løsninger samt finansielle formåen gør at MBP er din partner for disse sager.

Kontakt venligst de følgende kontorer i MBP for en dialog om dine biprodukter:

Land / region

Kontaktkontor

Telefon / telefax

Danmark

DK Office

Tel +45 45 82 71 66
Fax +45 45 82 71 88

Sverige

SE Office

Tel +46 11 18 95 00
Fax +46 11 18 34 29

Norge

NO Office

Tel +47 69 97 12 20
Fax +47 69 97 12 30

Storbrittanien / Irland

UK Office

Tel +44 1756 791 203
Fax +44 1756 791 288

Tyskland

NL Office

Tel +31 (0) 18 25 11 16

Holland / Belgien

NL Office

Tel +31 (0) 18 25 11 16

Italien / Spanien / Grækenland

CH Office

Tel +41 32 720 05 20
Fax +41 32 720 05 21

Frankrig

CH Office

Tel +41 32 720 05 20
Fax +41 32 720 05 21

Afrika / Mellemøsten / Asien

CH Office

Tel +41 32 720 05 20
Fax +41 32 720 05 21

Nordamerika

CH Office

Tel +41 32 720 05 20
Fax +41 32 720 05 21

Sydamerika

ARG Office

Tel +54 911 57 82 54 95

 

Business Contact:

Kontakt for køb og salg:
For mere information om
Biproduktafhentning,
ring til MBP på telefon:
+45 45 82 71 66
eller send en e-mail her:

Business Contact