Vores kunder siger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Gødning

MBP tilbyder en række gødningsprodukter, hvad enten du er en landmand, som dyrker afgrøder eller du driver et vandrenseanlæg og passer en bakterieflora, der renser vandet, så har vi næringsstoffer, der kan hjælpe dig.

Vores gødningsproduktportefølje omfatter kvælstof, fosfor, kalium og svovl produkter. I tillæg til indholdet af næringsstoffer har nogle af vore produkter desuden egenskaber som fremmer ydelsen.

Som et eksempel fra landbruget kan nævnes, at nogle produkter har et indhold af biologiske olier som reducerer fordampningen af næringsstoffer og reducerer lugt, eller et produkt kan være surt og dermed pH-sænkende, hvorved fordampningen af næringsstoffer ligeledes reduceres. Vore produkter bruges for tiden især i dyrkningen af majs, raps, hvede og kartofler. Inden for vandrensning har vi udviklet produkter der er skræddersyet til at møde anlæggets behov f.eks. i forhold til den rette næringsstofsammensætning eller surhed.

MBP gødningssalg

MBP sælger gødninger til landmænd i Skandinavien og England, men også til producenter af faste og flydende gødninger i Skandinavien, England og Tyskland. Alle produkter er analyserede og registrerede for brug som gødning eller som jordforbedringsmidler. Alle vore produkter overholder miljølovgivningen på de forskellige nationale markeder.

Nogle af vore hovedprodukter:

  • Urearester – (30-33% kvælstof)
  • Kaliumsulfat (35-40% kalium og 15-20% svovl)
  • Fosforsyre (28% fosfor)

 

Business Contact:

For mere information
om gødning,
ring til MBP på telefon:
+ 45 45 71 82 66
eller send en e-mail her:

 

Business Contact