Våra kunder säger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Tjänster kring biprodukthantering

MBP är en akronym av Modern-By-Products och namnet vittnar om vårt engagemang för att tillhandahålla toppmoderna tjänster kring leverans av biprodukter. Idag finns MBP primärt inom följande industrier:

  • Oleokemisk industri
  • Biodiesel
  • Omega-3
  • Vegetabiliska och animaliska oljeraffinaderier
  • Livsmedelsindustri

Vår huvudfokus ligger på biooljor och fetter samt på andra flytande biprodukter. Inom dessa produktgrupper är det vår ambition att hantera samtliga biprodukter. I tillägg till hanteringen av flytande produkter, hanterar MBP också rutinmässigt biprodukter i fast form i stora och små format.
För att kunna möta våra kunders varierande krav inom olika industrier och sektorer, har MBP alltid ett behov av biprodukter. Vi har utvecklat ett antal servicelösningar inom ovan nämnda industrier.

 

Vi utvecklar och underhåller långsiktiga inköpskontrakt för biprodukthantering. MBP erbjuder hjälp till leverantörer som inte i huvudsak arbetar med att hantera biprodukter eller när plötsliga produktionsavvikelser inträffar. Vi kan erbjuda långsiktiga kontrakt där en helhetslösning för hantering av biprodukter erbjuds. Vi kallar detta Modern By-product Outsourcing. Denna tjänst innefattar lagerhantering, kvalitetsövervakning, logistik, tillståndsansökan, tulladministration, marknadsföring och försäljning, kredit- och riskhantering – allt hanteras och sköts av MBP och MBP kompenseras enligt en modell baserad på genererat värde. För företag i behov av rationalisering och som planerar att lägga ut hanteringen av sin icke huvudsakliga verksamhet utanför företaget, är det här erbjudandet en ny och innovativ service med bevisat lyckat resultat.
 “Vi tar hand om alla era biprodukter” syftar till att MBP kan erbjuda avtal för biprodukter på kvartalsbasis eller årsbasis. Dessa vänder sig huvudsakligen till leverantörer som hanterar biprodukter som en integrerad del av sin verksamhet och där affärsverksamheten är stabil. Vi arbetar tillsammans med leverantören för att addera ett värde till produkten i värdekedjan. Avtalen är flexibla gällande volym och kvalitet i syfte att MBP ska kunna garantera leverantören ett arbetssätt där vi är flexibla i vårt mottagande av biprodukter av varierande kvalitet.
”Ad hoc”-handel:  I syfte att balansera sina böcker och inleda en affärsrelation är det ofta lämpligt att leverantören säljer vissa volymer till MBP. Detta görs som regel genom ett standardavtal där man kommer överens om kvantitet, kvalitet och leveransperiod.

Bilden ovan visar värdekedjan för leverantören (beige) och för MBP (blå). OBS! mellanlagring sker endast i de fall där detta är relevant för produktens värde.

Utöver de redan nämnda tjänsterna erbjuder MBP också följande service till leverantörer:
Kassering av livsmedelsprodukter Livsmedelsproducenter ställs ofta inför den svåra uppgiften att hitta en kompetent partner för destruktion av varor, t ex vid återtagna produkter, utgånget datum eller produkter som avvikter från specifikation. MBP har gedigen erfarenhet av hantering av konsumentvaror och att erbjuda en säker och laglig vidareförsäljning av dessa produkter. Exempel på tidigare uppdrag är: tömning av flaskor med mjölkpulver för spädbarn/av detaljhandelsflaskor med vegetabilisk olja/av småförpackningar av margarin.
All destruktion sker på MBPs egna anläggningar. Kontakta MBP om du behöver råd om hur destruktion av livsmedelsvaror ska hanteras.

Skadade leveranser och försäkringsärenden. När ett oförutsett problem uppstår med en leverans av en produkt kan det hända att produkterna inte går att använda på det sätt som avsetts. Då kan den näst bästa lösningen vara att snabbt hitta en alternativ köpare som trots detta kan använda produkten. Vårt stora kontaktnätverk, vår tillgång till anläggningar och lager där lägre krav ställs, våra logistiklösningar och sist men inte minst våra finansiella tillgångar gör MBP till den rätta återförsäljaren.
 
Kontakta gärna följande MBP-kontor för en diskussion kring era biprodukter:

Land

Kontor

Telefon & Fax

Danmark

MBP Trading

Tel +45 45 82 71 66
Fax +45 45 82 71 88

Sverige

MBP Trading

Tel +46 11 18 95 00
Fax +46 11 18 34 29

Norge

MBP Services

Tel +47 69 97 12 20
Fax +47 69 97 12 30

Storbritannien/ Irland

MBP Trading

Tel +44 1756 791 203
Fax +44 1756 791 288

Tyskland

NL Kontor

Tel +31 (0) 18 25 11 16

Nederländerna/Belgien

NL Kontor

Tel +31 (0) 18 25 11 16

Italien/ Spanien/Grekland

CH Office

Tel +41 32 720 05 20
Fax +41 32 720 05 21

Frankrike

CH Office

Tel +41 32 720 05 20
Fax +41 32 720 05 21

Afrika/Mellanöstern/Asien

CH Office

Tel +41 32 720 05 20
Fax +41 32 720 05 21

Nordamerika

CH Office

Tel +41 32 720 05 20
Fax +41 32 720 05 21

Nordamerika

ARG Office

Tel +54 911 57 82 54 95

 

Business Contact:

För mer information om våra
tjänster kring biprodukter
 ring:
Tel +46 46 12 00 50
eller fyll i formuläret:
 

Business Contact