Våra kunder säger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

MBP Biofuels

MBPs flytande biobränslen är koldioxidneutrala och därmed både miljömässiga och kostnadseffektiva alternativ till mineraloljebaserade bränslen.

Ett snabbt ökande antal länder både inom och utanför EU är starkt engagerade i att stoppa den globala uppvärmningen och ökningen av växthusgaser genom att minska vårt beroende av fossila bränslen

EU har satt upp nationella mål till 2020 för förnyelsebar energi och arbetar med att införa regler för att uppnå dessa mål. Biobränsle och biooljor är viktiga komponenter för att uppnå dessa mål, eftersom de ofta kan användas i redan existerande anläggningar och utrustning.

EU har bemött allmänhetens oro över de ogynnsamma konsekvenserna av att producera biobränsle (dvs höga krav på odlingsbar mark och otillräcklig koldioxid-förminskning) genom hållbarhetsdirektivet Renewable Energy Directive (RED). MBP stödjer direktivet och har förbundit sig att tillhandahålla biobränsle och biooljor i enlighet med kraven inom RED.

Genom sin policy gällande hållbarhet, har MBP förbundit sig att använda biobränsle och bioolja som är producerad endast från avfall och biprodukter, inte från primär olja.

Utmaningar vid köp av bioolja
MBP har varit aktiv på marknaden för biobränsle och bioolja sedan 1999 och grundlade 2002 den första anläggningen med lager och fabrik för biobränsle.
Idag erbjuder MBP sina kunder en unik servicenivå och kvalitet och sätter därmed standarden för hela branschen. På vår hemsida kan du lära dig mer om hur vi hanterar utmaningarna som finns på biobränslemarknaden.

 • Många biobränslekunder önskar långsiktiga leveransavtal som ger leveranstrygghet.
  Men en stor del av den internationella inköpsmarknaden för biobränsle är mycket kortsiktig. Därför kan många leverantörer inte tillhandahålla långsiktiga avtal för biobränsle och förr eller senare blir biobränsleförsäljningens leveransproblem kundens eget problem.
 • Det kan vara en utmaning att tillhandahålla biobränsle genom ett säkert flöde och med jämn kvalitet. De flesta biobränslekunder har upplevt problem med en växlande produktkvalitet och leverantörers oförmåga att leverera på tid. Detta beror ofta på en olycklig kombination av otillräcklig kvalitetskontroll, avsaknad av långsiktiga leveransavtal och instabilitet inom branschen.
 • Biobränslebranschen är fortfarande en relativt ny marknad – och därmed en marknad med barnsjukdomar, många nya och små aktörer, brist på produktstandarder, leverantörers och kunders brist på erfarenhet av produkterna etc. Som ett resultat av detta har många slutanvändare blivit besvikna. Även idag löper köparen en stor risk att stöta problem om han inte går rätt tillväga.

MBPs biobränslekoncept:

 • Det är vår övertygelse att biobränslekunder har rätt att förvänta sig att produkterna lever upp till den avtalade kvaliteten, att produkterna levereras i tid och att avtalet följs.
 • Inom MBP vet vi genom våra kunder att detta inte är något man alltid kan ta för givet inom biobränsle-branschen. Inom MBP har vi bestämt oss för att höja standarden och vi uppmuntrar våra kunder att göra oss sällskap i våra ansträngningar att göra biobränsle-branschen mer professionell.
 • MBPs leverantörer. MBP har en unik långsiktig relation med ett ökande antal leverantörer av ingredienser till våra standardiserade biobränsle-produkter.
 • Genom våra 9 kontor världen över har MBP en unik leveranstäckning. Våra kunder kan dra fördel av god leveranssäkerhet liksom kostnadseffektiva produkter. Detta gör att MBP har en unik möjlighet att erbjuda och garantera långsiktiga kontrakt. När du köper biobränsle från MBP kan du känna dig trygg i att MBP kommer att fullfölja kontraktet eftersom du handlar direkt av oss och inte går via någon mellanhand.
 • MBP kvalitetsfokus. MBP har stort fokus på att tillhandahålla kvalitetsprodukter. Detta gäller inte bara de flesta leveranser, utan ALLA leveranser. Ett strikt program för kvalitetskontroll säkerställer att alla beställningar kontrolleras och stäms av mot kundens krav före leverans. Detta är din garanti för en problemfri leverans.
 • MBP logistik- och leveranskedja. Vi på MBP vet att våra kunder förväntar sig att vi levererar punktligt, så att inga driftstörningar sker pga brist på biobränsle. Det är ingen slump att vi på MBP levererar punktligt. Våra 9 anställda inom logistik och kundservice arbetar dagligen med att säkerställa att våra produkter levereras punktligt och enligt avtal.
 • Punktliga leveranser kräver stora lager. På MBP analyserar vi löpande vår fullständiga leveranskedja och vår skandinaviska oljelagerkapacietet på 20.000 m3 säkerställer att vi alltid levererar punktligt.
 • MBPs anläggningar. Vid MBPs biobränslefabriker i Danmark, Norge och Sverige producerar vi biobränsleblandningar som matchar våra kunders krav. Våra kunders krav blir mer och mer specifika i takt med att miljökraven för tunga metaller, aska, sulfat, nitrogen etc ökar. Toppmodern teknologi i kombination med solid teknisk kompetens säkerställer att biprodukter från olika industrier omvandlas till homogena biobränslen som möter våra kunders krav. MBPs produktionsteknologi ger oss möjlighet att erbjuda biobränsle med extra låga halter av aska och nitrogen i takt med våra kunders ökande krav.

MBPs biobränslen

MBP har ett antal biobränslen med olika specifikationer. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att förstå kundens specifika behov och kapaciteten hos kundens tekniska utrustning.
Baserat på vår erfarenhet av användningen av biobränsle i olika miljöer rekommenderar MBP ett passande biobränsle och en passande leveransrutin. För att säkerställa en fullkomligt säker process ordnar MBP provleveranser samt rekommenderar tekniska konsulter från tredje part.

MBP tillhandahåller följande standardiserade produkter:

 • MBP Biodiesel kan användas i dieselmotorer. När ett 100% biologiskt alternativ är önskvärt kan MBP erbjuda biodiesel som producerats från bioethanol. Denna produkt kan användas både som fordonsbränsle och eldningsolja.
 • MBP Light Fuel används oftast som en ersättning för lätta bränsleoljor i situationer där tankarna inte är utrustade med isolering eller när låg viskositet krävs. MBP Light Fuel kan tillhandahållas med en askhalt ner till ett värde om max 0,01%. Oljan finns som vegetabiliskt eller blandat material.
 • MBP Biofuel 18 används oftast som en ersättning för tjock eldningsolja. MBP Biofuel 18 kan tillhandahållas med en askhalt ner till ett värde om max 0,01%.  Oljan finns som vegetabiliskt eller blandat ursprung.
 • MBP Biofuel 50 används oftast som en ersättning för tjockolja där användaren har en utrustning som klarar av ett bränsle med hög smältpunkt, höga nivåer av aska och viss partikelförekomst.
 • MBP Biofuel TOP 100 är ett biobränsle som är blandat specifikt för att tillgodose användarens krav på ett biobränsle med högt värde av tallbecksursprung.

När du köper biobränsle från MBP drar du fördel av vår 10-åriga erfarenhet, expertis och vårt kunnande om biobränsle. Du kan känna dig trygg med att för dig kritisk och avtalad volym och kvalitet kommer att levereras till dig. MBPs världsomfattande leverantörer säkerställer att du alltid erhåller en kostnadseffektiv lösning.

Biodieselförsäljning

MBP Biodiesel som motorbränsle – vår biodiesel produceras genom transesterifiering av vegetabiliska och animaliska oljor och kan användas (enbart eller blandade med konventionell diesel) i diesel-motorer. Biodiesel är nedbrytbart och ogiftigt. Biodiesel kan användas i de flesta moderna diesellastbilar förutsatt att de uppfyller gällande standard. Vissa fordonstillverkare tillåter inte användning av biodiesel i fordon med partikelfilter. Biodiesel är lika effektivt som fossil biodiesel men innehåller ca 6% mindre energi än fossil biodiesel. Smörjmedel behövs för att förlänga motorns livstid.

Vi på MBP har i många år hjälpt transportföretag i övergången från diesel till vår MBP Biodiesel, vilket har resulterat i många års lyckat samarbete.

Vår biodiesel för motorbränsle heter MBP Biodiesel NS och av skatteskäl säljs denna produkt genom vårt svenska bolag Sveprol Bio Production.

MBP Biodiesel som eldningsolja. – vår biodiesel för eldning är vårt finaste och mest processade biobränsle. Det är av hög kvalitet och kan eftersom det är ett mer miljövänligt bränsle, enkelt ersätta vilket biobränsle och konventionellt bränsle som helst, som t ex diesel, gasolja, lätt uppvärmningsolja eller EO1.

Valet av olja och fett påverkar bränslets egenskaper, särskilt när det gäller hur bränslet reagerar vid låga temperaturer. Man kan blanda biodiesel med fossil diesel eller bränsle i valfri proportion. Särskilt vintertid rekommenderas att man blandar i fossil diesel i biodieseln eller additiv som motverkar att biodieseln fryser. Detta för att sänka CFPP (temperaturen för smältpunkt).

Vår biodiesel som eldningsolja heter MBP Biodiesel XNS.

 • Om du är intresserad av biodiesel som motorbränsle eller för uppvärmning, kontakta det Schweiziska kontoret +41 32 720 05 20.

Kontaktinformation

För mer information om MBP biobränslen, kontakta ett av våra säljkontor.
Vi på MBP finns tillgängliga för en dialog kring hur vi på bästa sätt kan tillgodose era biobränslekrav. På MBP har vi omfattande erfarenhet av att leverera, producera och tillämpa biobränslen. Vi har expertis inom förbränningsteknologin och inte minst gällande lagstiftning. Vi hjälper dig gärna och säkerställer att du får den bästa lösningen för dina behov.

 

Business Contact:

För mer information om 
biooljor ring:
  +41 32 720 05 20
eller fyll i formuläret:

Business Contact