Våra kunder säger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Biogasprodukter

MBP tillhandahåller en rad olika substrat för processfabriker av biogas, också kända som fabriker för anaerobisk nedbrytning, rötning. Substraten härrör från livsmedel-/foder- eller oleokemiska producenter där de framställs som biprodukter inom den huvudsakliga produktionen. MBP säkerställer att dessa produkter analyseras och registreras för användning i biogasfabriker. Vi beräknar potentialen hos gasen och övervakar att substraten följer lagstiftning och produktspecifikationer. Detta arbete börjar innan substratet kan marknadsföras och fortsätter genom hela produktlivscykeln, så länge produkten ingår i MBPs portfolio.

Biogasprocessen

Utöver metanproduktionen framställs också en värdefull restprodukt som kan användas som gödning eller jordförbättring.

Kundservice

Även om MBPs biogassubstrat som helhet används på samma sätt och har samma avkastning på alla olika biogasfabriker vet vi att varje fabrik är unik. 
Ett nära samarbete mellan MBP och biogasproducenter är avgörande för att utnyttja fördelarna från substraten maximalt och därmed optimera biogas-produktiviteten. Kunder utvärderar produkterna genom följande punkter:

 • Potential hos gasen (energipotential)
 • Hur produkten passar in i blandningen mellan substrat.
 • Efterlevnad av gällande miljölagstiftning
 • Hanteringskostnad på plats
 • Logistik och lager

Genom åren har vi samlat erfarenheter från ett stort antal biogasanläggningar som använder olika substrat. Vi vet hur dessa substrat ska matas in i processtankarna eller kombineras med andra material för att öka gasproduktionen.


MBP biogasförsäljning i Europa

MBP säljer biogassubstrat till biogasanläggningar i Danmark, Sverige och Norge men också med ökande takt i England, Nederländerna, Tyskland och Italien. Dessa anläggningar kan vara små lantbruksbaserade fabriker eller stora kommunalägda fabriker. Fabrikerna använder biogas (en blandning av metan + koldioxid) för att framställa elektricitet och värme eller så processar de biogasen till ren metan med syfte att använda det som bränsle för fordon (uppgradering). MBP har lång erfarenhet av ett antal substrat- och biogasfabriker. Denna erfarenhet är viktig för att vi ska kunna leva upp till våra kunders krav.

Biogassubstrat

Biogasanläggningar har olika behov. På MBP vet vi att vad som är en bra lösning för en fabrik kanske inte passar på en annan fabrik. Vi är också medvetna om att över tiden kan en biogasfabrik behöva olika typer av substrat beroende på säsong, fabrikens stabilitet eller andra operationella orsaker. Vi har ett antal olika substrat, allt från lågkostnads-substrat till mer värdefulla produkter med en exceptionell gaspotential. Förutom vårt stora utbud av substrat erbjuder vi leveransflexibilitet. Exempel på material:

 • Fat sludge
 • Fat slurry
 • Soap stock
 • Fat residue
 • Fat remains
 • Glycerine

 

Business Contact:

För mer information om
 biogasprodukter ring:
+ 45 45 82 71 66
eller fyll i formuläret:

Business Contact