Våra kunder säger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

MBP Foder

MBP arbetar med att använda biprodukter från livsmedelsindustrin på ett optimalt sätt till olika djurfoderprodukter. Hög kvalitet och god service är kännetecknet för MBP foder genom hela kedjan från produkt och transport till leverans. Våra huvudsakliga produkter är foderolja, mjölkpulver, proteinfoder och andra fodermedel.

Vi har samarbetat med de flesta av våra leverantörer i ett antal år och våra produkter kvalitetskontrolleras av oberoende, godkända laboratorier. För att säkerställa god och stabil kvalitet på våra produkter kräver vi av våra leverantörer att de håller en hög standard på sina processer och system för kvalitetskontroll.

MBP är ett registrerat foderföretag.

MBP Foder processar och blandar vissa biprodukter till mer komplexa produkter som genom detta kan användas som utmärkta ersättningar för traditionella foderprodukter. 

På MBP Foder håller vi oss uppdaterade inom ny forskning om näringslära för djur för att kunna använda våra produkter på ett optimalt sätt.

 

MBPs foderförsäljning i norra Europa

MBP Foder säljer huvudsakligen foder till foderindustrin och till lantbrukare. Många av våra kunder har gedigen erfarenhet av våra produkter. På MBP Foder finns alltid välutbildad och erfaren personal som är ansvarig för foderförsäljningen tillgänglig för att hjälpa dig.

MBPs foderprodukter:

Vegetabilisk foderolja

Vegetabilisk foderolja för alla djurslag. Genom våra egna MBP-företag i Argentina och i Litauen levererar vi foderolja av hög kvalitet direkt från leverantörer i Sydamerika och Ryssland.
Detta ger oss full kontroll över produkterna hela vägen från producent till slutprodukt. Vi kan erbjuda olika typer av rapsolja, sojaolja, solrosolja och andra vegetabiliska oljor.

Fiskolja till foder

Vår fiskolja har ett högt innehåll av Omega-3 fettsyror och utvinns ur anjovis, makrill och sardiner. Vi kan erbjuda dig en rad olika fiskoljor.

Mjölkpulver 17/20

Mjölkpulver 17/20 är ett mjölkpulver av hög kvalitet avsett för foder till smågrisar. Det är huvudsakligen sammansatt av protein från mjölk och fettet är homogeniserat för att säkerställa en optimal smältbarhet och foderutnyttjande.

På begäran kan vi också producera mjölkpulver enligt andra specifikationer.

Potatisprotein

En proteinkälla av hög kvalitet avsedd för alla sorters djurfoder. Potatisprotein är ett protein med en hög smältbarhet och har ett högt proteininnehåll motsvarande 80-85% protein i torrsubstans. Det är speciellt väl anpassat till unga djur, smågrisar, kalvar, mink och hund- och kattfoder.

Glycerol

Råglycerol för foder från RME-producenter innehåller 80% glycerol och är baserad enbart på raps.
Det kan användas som en energikälla i foder till alla djur, men särskilt lämpad är denna produkt för nötkreatur. Råglycerol används för att öka nivån av glukos i djuret. Det är ett flytande foder. Smak och färg liknar melass. Det rekommenderade dagliga intaget är 0,5-3 kg per djur. Det är en produkt av hög kvalitet med mycket lågt innehåll av metanol.

Övriga foderprodukter

Utöver tidigare nämnda produkter har vi tillgång till kvantiteter av olika biprodukter från foderindustrin, som t ex havremjöl, kakaopulver etc.

 

Lagstiftning

MBP Foder arbetar inom ramarna för den Europeiska lagstiftningen, varav de två huvudsakliga regelverken är European legislation of feed and food, EG no 178/2002 och Regulation of requirements for feed hygiene, EG no 183/2005. Dessutom följer vi respektive lands nationella lagstiftning i alla länder där MBP finns representerade.

Vi är också medlemmar i organisationen Veterinarian Feed Control (VFK) i Sverige.

Vi arbetar i enlighet med den europeiska resp den nationella lagstiftningen för foderregler, vilket säkerställer maximal produktsäkerhet. Detta är ett mycket betydelsefullt område för alla våra kunder.

Länkar till sidor om lagstiftning:

European legislation of feed and food, EG no 178/2002
Regulation of requirements for feed hygiene, EG no 183/2005
European Regulation on additives for use in animal nutrition, EG no 1831/2003
European regulation on genetically modified food and feed, EC no 1829/2003
Swedish regulations

 

Business Contact:

För mer information om MBP foder ring:
+ 45 45 82 71 66
eller fyll i formuläret:

Business Contact